Päiväkoti

Yhdistyksen toiminta kiteytyy Ylämyllyn Jyrinkylässä toimivaan taidepainotteiseen päiväkotiin, joka tarjoaa koko/osapäivähoitoa kunnan 21 lapselle. Päiväkoti tarjoaa myös tilapäistä parkkihoitoa.

Vuonna 1999 perustettu päiväkotimme on ainoa Pohjois-Karjalan alueella toimiva MLL:n päiväkoti.

Päiväkodin toiminta-ajatuksia

Kunnioitetaan vanhempia lasten ensisijaisena kasvattajana. Huomioidaan lasta ja perhettä yksilöinä.

Halutaan vanhempia mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä laadittuja kasvatustavoitteita.

Taidekasvatuksella tarjotaan lapselle mahdollisuus oppia itsestään, ympäristöstään ja maailmastaan niillä tiedoilla, taidoilla ja kokemuksilla, joita lapsella itsellään on.

Jokaisesta lapsesta löytyy taiteilija

 

Kannustetaan ja tarjoillaan mahdollisuus tutkia ja kokeilla taiteen mahdollisuuksia erilaisilla materiaaleilla ja välineillä.

Taidekasvatuksessa pyritään edistämään luovuutta: kahta samanlaista taiteilijaa ei ole ja kaikkien ilmaisutapa saa olla yksilöllinen ja erilainen.

Taidekasvatus on myös uutta rakentavaa ajattelua, jossa jokaisella yksilöllä on omat ongelmanratkaisukeinot ja -mahdollisuudet.

Päiväkoti tarjoaa myös mahdollisuuden vapaaseen leikkiin, musiikkiin, liikuntaan, teatteriin, luontoretkiin ja muuhun mukavaan tekemiseen.

 

Päiväkodilla on avoimet ovet vanhemmille ja vierailijoille!

 

 

PÄIVÄKOTIIN HAKEMINEN TAPAHTUU JOKO OTTAMALLA PUHELIMITSE YHTEYTTÄ PÄIVÄKOTIIN TAI KÄYMÄLLÄ PAIKAN PÄÄLLÄ!

Yhteystiedot:

MLL:n Liperin yhdistys ry:n
Yksityinen päiväkoti
Jyrinlenkki 16A
80400 Ylämylly

p. 050-3679524

mllpaivakoti(at)liperi.inet.fi


Päiväkodin johtaja: Tuula Muikku