Yhdistyksen toiminta kiteytyy Ylämyllyn Jyrinkylässä toimivaan taidepainotteiseen päiväkotiin, joka tarjoaa koko- ja osapäivähoitoa kunnan 21 lapselle. Päiväkoti tarjoaa myös tilapäistä parkkihoitoa.

Päiväkoti

Vuonna 1999 perustettu päiväkotimme on ainoa Pohjois-Karjalan alueella toimiva MLL:n päiväkoti.

Päiväkodin toiminta-ajatuksia
Onni löytyy arjesta!
Yhteisöllisyys, yksilöllinen huomiointi ja vuorovaikutuksen vastavuoroisuus sekä arvostava kohtaaminen ovat meille tärkeitä arvoja.

Kunnioitetaan vanhempia lasten ensisijaisena kasvattajana. Huomioidaan lasta ja perhettä yksilöinä. Vanhemmat otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä laadittuja kasvatustavoitteita.

Toiminnassa ja suunnittelussa otetaan huomioon vuodenaikojen vaihtuminen ja kulttuuriperintö. Toiminnan sisällössä ja toteutuksessa painottuvat lapsen osallisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi, itsentä huolehtiminen, arjen taidot, vuorovaikutus, leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteelliset kokemukset.

Taidekasvatuksella tarjotaan lapselle mahdollisuus oppia itsestään, ympäristöstään ja maailmastaan niillä tiedoilla, taidoilla ja kokemuksilla, joita lapsella itsellään on. Kannustetaan ja tarjoillaan mahdollisuus tutkia ja kokeilla taiteen mahdollisuuksia erilaisilla materiaaleilla ja välineillä.

Taidekasvatuksessa pyritään edistämään luovuutta: kahta samanlaista taiteilijaa ei ole ja kaikkien ilmaisutapa saa olla yksilöllinen ja erilainen.

Taidekasvatus on myös uutta rakentavaa ajattelua, jossa jokaisella yksilöllä on omat ongelmanratkaisukeinot ja -mahdollisuudet.

Päiväkoti tarjoaa myös mahdollisuuden vapaaseen leikkiin, musiikkiin, liikuntaan, teatteriin, luontoretkiin ja muuhun mukavaan tekemiseen.

1.8.24 alkaen päiväkodilla on käytössä kunnan myötämä palveluseteli. Lapsen hoitomaksu on tuloperusteinen ja  samanhintainen kuin kunnan päiväkodilla. Touko-  ja kesäkuussa on jo vapaita paikkoja. Ota yhteyttä päiväkodin johtaja Tuula Muikkuun!

Päiväkodilla on avoimet ovet vanhemmille ja vierailijoille!
 

Ota yhteyttä!

MLL:n Liperin yhdistys ry:n
Yksityinen päiväkoti
Jyrinlenkki 16A
80400 Ylämylly

p. 050-3679524

mllpaivakoti(at)liperi.inet.fi
Päiväkodin johtaja: Tuula Muikku